امیراحمد فلسفی

امیراحمد فلسفی

متولد ۱۳۳۷ دراهواز ، دارای مدرک استادی از شورای ارزشیابی انجمن خوشنویسان ایران، نشان درجه یک هنری از شورای ارزشیابی هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وعضو شورای تشخیص استادی انجمن خوشنویسان ایران است.او در دبستان‌ سعادت جعفری و دبیرستان شهپور به تحصیل پرداخت و دررشته طبیعی دیپلم گرفت.

نوشتن خط را از سن ده‌ سالگی شروع کرد و   را در کلاس‌های آزاد خوشنویسی نزد مرحوم استاد سید حسن میرخانی آموخت. سپس از محضراموزش استاد خروش و استاد امیرخانی بهره برد و سرانجام در سال ۱۳۵۹موفق به دریافت مدرک ممتاز در خط نستعلیق شد. از همین سال به تعلیم هنر آموزان در انجمن خوشنویسان ایران گردید و در سال ۱۳۷۷ گواهینامه استادی را دریافت نمود.

علاوه بر تدریس، داوری نمایشگاه‌ها و مسابقات خوشنویسی و برگزاری نمایشگاه های متعدد در سراسر جهان  از فعالیت های هنری اوست.

آثار:

 • خوشنویسی دیوان باباطاهر
 • خوشنویسی گلستان سعدی، خوشنویسی دیوان اشعار استاد حسن زاده آملی
 • خوشنویسی دیوان حافظ
 • خوشنویسی کلیات اشعار فارسی علامه اقبال لاهوری ( چاپ در پاکستان )
 • خوشنویسی مقاله نوروز دکتر علی شریعتی تالیف کتاب ترکیب در نستعلیق
 • خوشنویسی مرقع درخت دوستی، دیوان حافظ تحریر دوم
 • خوشنویسی کتاب پرده هایی از شاهنامه
 • خوشنویسی گلستان سعدی تحریر دوم، خوشنویسی ترجیع بند خواجوی کرمانی
 • خوشنویسی رباعیات خیام
 • خوشنویسی ترجمه فارسی قرآن کریم همراه با خط نسخ استاد میرزا احمد نیریزی ( چاپ یونسکو ۱۳۸۱ )
 • خوشنویسی نرم افزار نستعلیق چلیپا
 • خوشنویس متن عربی و ترجمه فارسی دعای کمیل
 • خوشنویسی مرقع گلستان، خوشنویسی کتاب بسم الله ( چاپ ۱۳۸۴ به نام گنج رحمت )
 • تالیف کتاب کشیده خوشنویسی دیوان حافظ تحریر سوم
 • مقدمه کتاب « در خلوت حافظ»
 • خوشنویسی مرقع « مناجات حضرت امیر »
 • تالیف جزوه : « نستعلیق نویسی قرآن کریم »
 • خوشنویسی و چاپ گزیده غزلیات حافظ
 • خوشنویسی مرقع صبح امید
 • خوشنویسی و چاپ کتاب : « یاد یار مهربان »
 • خوشنویسی دیوان حافظ تحریر چهارم
 • خوشنویسی های کتاب عکس « ایران ، نیکول »
 • خوشنویسی متن عربی و ترجمه فارسی دعای کمیل تحریر دوم
 • خوشنویسی های کتاب عکس «‌ چشم اندازهای ایران »
 • خوشنویسی متن عربی و ترجمه فارسی دعای کمیل تحریر دوم
 • خوشنویسی مرقع « البرده »
 • خوشنویسی کتابچ ه مقدمه قرآن نیریزی چاپ آلمان

برخی نمایشگاه های انفرادی:

 • پونا ، هندوستان
 •  تهران
 • دهلی نو ، هندوستان
 • دانشگاه سوربن پاریس
 • دوبی

 

الله

امیراحمد فلسفی (ت‌.‌ت‌. 1337) الله

امضا شده, 1380 نقاشی -خط 70 x 50 cm

یتوکل

امیراحمد فلسفی (ت‌.‌ت‌. 1337) یتوکل

امضا شده, 1389 کتیبه نویسی 60 x 60 cm

نمایشگاهی در کاما یافت نشد.

مقاله‌ای در دسترس نیست.