بدون عنوان


نمایشگاهها

گالری کاما | ایرج اسکندری | Exhibition | کاما چین

گالری باروک

کاما چین

نمایشگاه گروهی, 10 آبان - 14 آبان

ایرج اسکندری

بدون عنوان - 1397

از مجموعه خسرو و شيرين ترکیب مواد روی بوم 90 x 90 cm امضا شده در پایین چپ CoA no. 1910261221092

تک نسخه و منحصر بفرد

موجود برای فروش

افزودن به سبد خرید

تماس با گالری