بدون عنوان


نمایشگاهها

گالری کاما | هومن درخشنده | Exhibition | کاما چین

گالری باروک

کاما چین

نمایشگاه گروهی, 10 آبان - 14 آبان


آثار دیگر هومن درخشنده

گالری کاما | هومن درخشنده | ورود

هومن درخشنده (ت‌.‌ت‌.1359)

ورود , 1395

ونوس امضا شده, 1395 اکریلیک و رنگ و روغن روی بوم 120 x 200 x 8 cm

گالری کاما | هومن درخشنده | لورازپام

هومن درخشنده (ت‌.‌ت‌.1359)

لورازپام , 1394

ونوس امضا شده, 1394 اکریلیک و رنگ و روغن روی بوم 100 x 130 x 5 cm

هومن درخشنده

بدون عنوان - 1397

از مجموعه ونوس اکرلیک روی بوم 158 x 244 cm امضا شده در پایین چپ CoA no. 1910260908125

تک نسخه و منحصر بفرد

موجود برای فروش

افزودن به سبد خرید

تماس با گالری