آثار هنری

آثار هنری

×
Cama Gallery | پرویز تناولی | صندلی ۸

پرویز تناولی (ت‌.‌ت‌. 1316) صندلی ۸

از مجموعه هیچ و صندلی امضا شده, 1388 برنز تماس با گالری

Cama Gallery | غزال کاظمی | هرمس

غزال کاظمی (ت‌.‌ت‌. 1362) هرمس

امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم تماس با گالری

Cama Gallery | جعفر پناهی | ۱۴

جعفر پناهی (ت‌.‌ت‌. 1339) ۱۴

از مجموعه خاک امضا شده, 1390 چاپ عکس روی کاغذ تماس با گالری

Cama Gallery | حجت خواجوی | بدون عنوان

حجت خواجوی (ت‌.‌ت‌. 1361) بدون عنوان

از مجموعه ماتادور امضا شده, 1395 رنگ و روغن روی بوم تماس با گالری

Cama Gallery | حجت خواجوی | بدون عنوان

حجت خواجوی (ت‌.‌ت‌. 1361) بدون عنوان

از مجموعه آیت ۸ امضا شده, 1391 رنگ و روغن روی بوم تماس با گالری

Cama Gallery | پگاه لاری | بانوی شایسته

پگاه لاری (ت‌.‌ت‌. 1362) بانوی شایسته

امضا شده, 1391 اکریلیک و رنگ روغن روی بوم تماس با گالری

Cama Gallery | بیتا وکیلی | نزديكِ دورها

بیتا وکیلی (ت‌.‌ت‌. 1352) نزديكِ دورها

از مجموعه نبض زمین امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم تماس با گالری

Cama Gallery | تارا خوش‌نشین | بدون عنوان

تارا خوش‌نشین (ت‌.‌ت‌. 1360) بدون عنوان

امضا شده, 1395 اکریلیک روی فلز و شیشه تماس با گالری

Cama Gallery | ویدا جیلانچی | ﯾﮏ روز ﺧﻮب

ویدا جیلانچی (ت‌.‌ت‌. 1365) ﯾﮏ روز ﺧﻮب

از مجموعه آراﻣﺶ ﻣﻌﺎﺻﺮ امضا شده, 1397 اﮐﺮﯾﻠﯿﮏ روی ﺑﻮم تماس با گالری

Cama Gallery | حمید جبلی | بدون عنوان

حمید جبلی (ت‌.‌ت‌. 1337) بدون عنوان

امضا شده چاپ عکس روی کاغذ عکاسی تماس با گالری

Cama Gallery | داریوش هوشمند | بدون عنوان

داریوش هوشمند (ت‌.‌ت‌. 1314) بدون عنوان

امضا شده, 1397 جوهر و الکل روی مقوای گلاسه تماس با گالری