آثار هنری

آثار هنری

×
Cama Gallery | هومن مهردانا | بدون عنوان

هومن مهردانا (ت‌.‌ت‌. 1359) بدون عنوان

از مجموعه بن بست امضا شده, 1398 رنگ روغن روی تخته 54.5 x 73 cm تماس با گالری

Cama Gallery | آرنو اوهانیان | بدون عنوان

آرنو اوهانیان (ت‌.‌ت‌. 1361) بدون عنوان

از مجموعه خلوص امضا شده, 1398 ترکیب مواد روی بوم 130 x 180 x 5 cm تماس با گالری

Cama Gallery | ابراهیم یزدانی | بدون عنوان

ابراهیم یزدانی (ت‌.‌ت‌. 1367) بدون عنوان

امضا شده, 1398 تلفیق فلز و سنگ چوب 25 x 16 cm تماس با گالری

Cama Gallery | مکرمه قنبری | بدون عنوان

مکرمه قنبری (ت‌.‌ت‌. 1307) بدون عنوان

امضا شده, 1384 ترکیب مواد روی چوب 106 x 90 cm تماس با گالری

Cama Gallery | محمد بزرگی | تو همه چیز منی

محمد بزرگی (ت‌.‌ت‌. 1357) تو همه چیز منی

امضا شده, 1398 ترکیب مواد روی بوم 125 x 145 cm تماس با گالری

Cama Gallery | محمد مقدسی | بدون عنوان

محمد مقدسی (ت‌.‌ت‌. 1363) بدون عنوان

از مجموعه صلح درون امضا شده, 1398 چوب چنار 185 x 27 x 27 cm تماس با گالری

Cama Gallery | بی‌تا محبتی | بدون عنوان

بی‌تا محبتی (ت‌.‌ت‌. 1353) بدون عنوان

از مجموعه عبور امضا شده, 1398 رنگ روغن روی بوم 80 x 80 x 3 cm تماس با گالری

Cama Gallery | هومن مهردانا | بدون عنوان

هومن مهردانا (ت‌.‌ت‌. 1359) بدون عنوان

از مجموعه بن بست امضا شده, 1398 رنگ روغن روی تخته 29.5 x 39.5 cm تماس با گالری

Cama Gallery | علی ندایی | اسید پاشی

علی ندایی (ت‌.‌ت‌. 1336) اسید پاشی

امضا شده اکریلیک روی بوم 180 x 90 cm تماس با گالری

Cama Gallery | علی ندایی | بدون عنوان

علی ندایی (ت‌.‌ت‌. 1336) بدون عنوان

از مجموعه از لا‌به‌لای اسطوره امضا شده, 1394 اکریلیک روی بوم 200 x 200 x 2 cm تماس با گالری

Cama Gallery | جلال شباهنگی | بدون عنوان

جلال شباهنگی (ت‌.‌ت‌. 1319) بدون عنوان

امضا شده, 1386 رنگ روغن روی بوم 70 x 100 cm تماس با گالری

Cama Gallery | ابراهیم فرجی | بدون عنوان

ابراهیم فرجی (ت‌.‌ت‌. 1319) بدون عنوان

امضا شده, 1342 رنگ و روغن روی بوم 100 x 80 cm تماس با گالری

Cama Gallery | فاطمه دیواندری | بدون عنوان

فاطمه دیواندری (ت‌.‌ت‌. 1338) بدون عنوان

امضا شده, 1398 اکریلیک روی بوم 150 x 150 cm تماس با گالری

Cama Gallery | سیف‌الله صمدیان | ماشین در جاده

سیف‌الله صمدیان (ت‌.‌ت‌. 1322) ماشین در جاده

از مجموعه ماشین امضا شده, 1392 چاپ عکس روی کاغذ عکاسی 70 x 105 cm تماس با گالری

Cama Gallery | محممد‌علی بهزاد | بدون عنوان

محممد‌علی بهزاد (ت‌.‌ت‌. 0) بدون عنوان

امضا شده, 1327 رنگ و روغن روی بوم 60 x 97.5 cm تماس با گالری

Cama Gallery | حجت خواجوی | بدون عنوان

حجت خواجوی (ت‌.‌ت‌. 1361) بدون عنوان

امضا شده, 1391 تركيب مواد روى بوم 150 x 100 x 4 cm تماس با گالری

Cama Gallery | شهلا همایونی | بدون عنوان

شهلا همایونی (ت‌.‌ت‌. 1336) بدون عنوان

امضا شده, 1396 آکریلیک روی بوم 100 x 80 cm تماس با گالری

Cama Gallery | احمد رضا احمدی | بدون عنوان

احمد رضا احمدی (ت‌.‌ت‌. 1319) بدون عنوان

از مجموعه هزار اقاقیا در چشمان تو هیچ بود امضا شده, 1395 آبرنگ و جوهر رنگی روی مقوا 42 x 30 cm تماس با گالری