آثار هنری

آثار هنری

×
Cama Gallery | مصطفی نوربخش | معبد

مصطفی نوربخش (ت‌.‌ت‌. 1347) معبد

امضا شده, 1394 تركيب مواد - برجستگی روی مس 180 x 288 cm تماس با گالری

Cama Gallery | مصطفی نوربخش | شریان

مصطفی نوربخش (ت‌.‌ت‌. 1347) شریان

امضا شده, 1388 ترکیب مواد روی مقوا 50 x 70 cm تماس با گالری

Cama Gallery | مرمر صالحی | بدون عنوان

مرمر صالحی (ت‌.‌ت‌. 1362) بدون عنوان

از مجموعه درخت در ایینه من امضا شده, 1398 آکریلیک روی بوم 130 x 100 cm تماس با گالری

Cama Gallery | نیلوفر قادری نژاد | آغوش

نیلوفر قادری نژاد (ت‌.‌ت‌. 1336) آغوش

امضا شده, 1396 اکریلیک روی بوم 100 x 100 x 4 cm تماس با گالری

Cama Gallery | داریوش هوشمند | بدون عنوان

داریوش هوشمند (ت‌.‌ت‌. 1314) بدون عنوان

امضا شده, 1397 جوهر و الکل روی مقوای گلاسه 67 x 51 cm تماس با گالری

Cama Gallery | ترنگ دانشمند | فانتزیا

ترنگ دانشمند (ت‌.‌ت‌. 1359) فانتزیا

از مجموعه و اسب ، يادت هست؟ امضا شده, 1397 نقره (طلا کاری، نیم دستبند) 10.72 (گرم) تماس با گالری

Cama Gallery | داریوش هوشمند | بدون عنوان

داریوش هوشمند (ت‌.‌ت‌. 1314) بدون عنوان

امضا شده, 1397 جوهر و الکل روی مقوای گلاسه 51 x 67 cm تماس با گالری

Cama Gallery | حامد اصلانیان | مادر

حامد اصلانیان (ت‌.‌ت‌. 1362) مادر

امضا شده, 1387 اکریلیک روی بوم 77 x 100 x 2 cm تماس با گالری

Cama Gallery | بهزاد شیشه گران | بدون عنوان

بهزاد شیشه گران (ت‌.‌ت‌. 1331) بدون عنوان

از مجموعه کتیبه‌ها امضا شده, 1395 اکریلیک روی بوم 100 x 100 x 4 cm تماس با گالری

Cama Gallery | مصطفی نوربخش |   انعکاس

مصطفی نوربخش (ت‌.‌ت‌. 1347) انعکاس

امضا شده, 1389 ترکیب مواد روی چوب 190 x 130 x 2 cm تماس با گالری

Cama Gallery | حجت خواجوی | بدون عنوان

حجت خواجوی (ت‌.‌ت‌. 1361) بدون عنوان

از مجموعه آیت ۸ امضا شده, 1391 رنگ و روغن روی بوم 190 x 140 x 4 cm تماس با گالری

Cama Gallery | رامین اعتمادی بزرگ | شماره ۱۷

رامین اعتمادی بزرگ (ت‌.‌ت‌. 1356) شماره ۱۷

از مجموعه دستای من جهان تو را تغییر میدهد امضا شده, 1395 فایبرگلس 120 x 80 x 22 cm تماس با گالری

Cama Gallery | مکرمه قنبری | بدون عنوان

مکرمه قنبری (ت‌.‌ت‌. 1307) بدون عنوان

امضا شده, 1379 ترکیب مواد روی مقوا 40 x 32 cm تماس با گالری

Cama Gallery | احمد رضا احمدی | بدون عنوان

احمد رضا احمدی (ت‌.‌ت‌. 1319) بدون عنوان

از مجموعه هزار اقاقیا در چشمان تو هیچ بود امضا شده, 1395 آبرنگ و جوهر رنگی روی مقوا 42 x 30 cm تماس با گالری

Cama Gallery | فاطمه دیواندری | سبز مقدس

فاطمه دیواندری (ت‌.‌ت‌. 1338) سبز مقدس

امضا شده, 1394 اکریلیک روی بوم 100 x 100 x 2 cm تماس با گالری

Cama Gallery | مصطفی نوربخش | بدون عنوان

مصطفی نوربخش (ت‌.‌ت‌. 1347) بدون عنوان

از مجموعه شعر امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی مقوا 200 x 70 cm تماس با گالری

Cama Gallery | مهدی ساروخانی | بدون عنوان 09

مهدی ساروخانی (ت‌.‌ت‌. ۱۳۵۸) بدون عنوان 09

از مجموعه گمشده در زمان امضا شده, 1396 ترکیب مواد روی بوم 140 x 120 cm تماس با گالری

Cama Gallery | سپیده اشرفی  | بدون عنوان

سپیده اشرفی (ت‌.‌ت‌. 1367) بدون عنوان

امضا شده, 2018 آکریلیک روی بوم 100 x 100 cm تماس با گالری

Cama Gallery | احمد رضا احمدی | بدون عنوان

احمد رضا احمدی (ت‌.‌ت‌. 1319) بدون عنوان

از مجموعه هزار اقاقیا در چشمان تو هیچ بود امضا شده, 1359 آبرنگ و جوهر رنگی روی مقوا 42 x 30 cm تماس با گالری