آثار هنری

آثار هنری

×
Cama Gallery | عبدالرضا دریابیگی | بدون عنوان

عبدالرضا دریابیگی (ت‌.‌ت‌. 1309) بدون عنوان

امضا شده, 1354 آکریلیک روی بوم 64.5 x 125 x 2 cm تماس با گالری

Cama Gallery | بیتا وکیلی | ماهی و مرجان

بیتا وکیلی (ت‌.‌ت‌. 1352) ماهی و مرجان

از مجموعه شهریور امضا شده, 1393 ترکیب مواد روی بوم 100 x 100 x 4.5 cm تماس با گالری

Cama Gallery | شهرو خردمند | بدون عنوان

شهرو خردمند (ت‌.‌ت‌. 1320) بدون عنوان

از مجموعه آب و ﺧﺎک امضا شده, 1395 ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻮاد روی ﺑﻮم 64 x 65 x 2 cm تماس با گالری

Cama Gallery | فاطمه دیواندری | تعلیق

فاطمه دیواندری (ت‌.‌ت‌. 1338) تعلیق

از مجموعه تعلیق امضا شده, 1395 اکریلیک روی بوم 100 x 80 x 2.5 cm تماس با گالری

Cama Gallery | پروین جلالی | بدون عنوان

پروین جلالی (ت‌.‌ت‌. 1336) بدون عنوان

امضا شده, 1393 رنگ و روغن روی بوم 100 x 80 cm تماس با گالری

Cama Gallery | سیف‌الله صمدیان | دو نفر داخل قاب عکس

سیف‌الله صمدیان (ت‌.‌ت‌. 1322) دو نفر داخل قاب عکس

امضا شده, 1368 چاپ عکس روی کاغذ عکاسی 70 x 105 cm تماس با گالری

Cama Gallery | مکرمه قنبری | بدون عنوان

مکرمه قنبری (ت‌.‌ت‌. 1307) بدون عنوان

امضا شده, 1379 ترکیب مواد روی مقوا 50 x 35 cm تماس با گالری

Cama Gallery | سیف‌الله صمدیان | ماشین در جاده

سیف‌الله صمدیان (ت‌.‌ت‌. 1322) ماشین در جاده

از مجموعه ماشین امضا شده, 1392 چاپ عکس روی کاغذ عکاسی 70 x 105 cm تماس با گالری

Cama Gallery | نادر خدیری | Xpa

نادر خدیری (ت‌.‌ت‌. 1361) Xpa

از مجموعه ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﭘﺎدﺷﺎه امضا شده, 1390 حکاکی روی سنگ 125 x 162 x 4 cm تماس با گالری

Cama Gallery | مردمان ساحل عاج | صورتک یوئوره

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌. ۱۹ام) صورتک یوئوره

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 44 x 18 x 12.5 cm تماس با گالری

Cama Gallery | مصطفی مجیدی | بدون عنوان

مصطفی مجیدی (ت‌.‌ت‌. 1360) بدون عنوان

امضا شده, 1393 اﮐﻮﻟﯿﻦ روی ﻓﻮم 100 x 70 cm تماس با گالری

Cama Gallery | طاها بهبهانی | بدون عنوان

طاها بهبهانی (ت‌.‌ت‌. 1327) بدون عنوان

امضا شده, 1387 رنگ و روغن روی بوم 100 x 100 x 2 cm تماس با گالری

Cama Gallery | حامد اصلانیان | بدون عنوان

حامد اصلانیان (ت‌.‌ت‌. 1362) بدون عنوان

امضا شده, 1396 اکریلیک روی مقوا 50 x 70 x 2 cm تماس با گالری

Cama Gallery | آرام مسلم زاده | قاجار ۸

آرام مسلم زاده (ت‌.‌ت‌. 1353) قاجار ۸

امضا شده, 1393 رﻧﮓ و روﻏﻦ روی ﺑﻮم 150 x 120 cm تماس با گالری