آثار هنری

آثار هنری

×
Cama Gallery | مینا غفاری | بدون عنوان

مینا غفاری (ت‌.‌ت‌. 1365) بدون عنوان

از مجموعه دیوانه از قفس پرید امضا شده, 1395 اکریلیک روی مقوا 100 x 70 cm تماس با گالری

Cama Gallery | ترنگ دانشمند | لونا

ترنگ دانشمند (ت‌.‌ت‌. 1359) لونا

از مجموعه و اسب ، يادت هست؟ امضا شده, 1397 نقره (طلا کاری, دستبند) 15.12 (گرم) تماس با گالری

Cama Gallery | آرش کریمی | هشیاری من بگیر و مستم بنما

آرش کریمی (ت‌.‌ت‌. 1353) هشیاری من بگیر و مستم بنما

امضا شده, 1394 مرکب و ورق طلا و رنگ روغن روی بوم 60 x 120 x 2 cm تماس با گالری

Cama Gallery | مرمر صالحی | بدون عنوان

مرمر صالحی (ت‌.‌ت‌. 1362) بدون عنوان

از مجموعه درخت در ایینه من امضا شده, 1398 آکریلیک روی بوم 100 x 70 cm تماس با گالری

Cama Gallery | محسن جمالی نیک | پدر شد

محسن جمالی نیک (ت‌.‌ت‌. 1358) پدر شد

از مجموعه لیز بود سرخوردم امضا شده, 1398 آکریلیک روی بوم 150 x 120 cm تماس با گالری

Cama Gallery | آرام مسلم زاده | ماه

آرام مسلم زاده (ت‌.‌ت‌. 1353) ماه

امضا شده, 1396 رﻧﮓ روﻏﻦ روی ﺑﻮم 150 x 150 cm تماس با گالری

Cama Gallery | شهرو خردمند | بدون عنوان

شهرو خردمند (ت‌.‌ت‌. 1320) بدون عنوان

از مجموعه آب و ﺧﺎک امضا شده, 1395 ترکیب مواد روی بوم 60 x 65 x 2 cm تماس با گالری

Cama Gallery | هادی شعبانی | بدون عنوان

هادی شعبانی (ت‌.‌ت‌. 1361) بدون عنوان

امضا شده, 1397 خودکار روی بوم 40 x 40 cm تماس با گالری

Cama Gallery | آرام مسلم زاده | قاجار ۶

آرام مسلم زاده (ت‌.‌ت‌. 1353) قاجار ۶

امضا شده, 1394 رﻧﮓ و روﻏﻦ روی ﺑﻮم 200 x 200 cm تماس با گالری

Cama Gallery | محسن جمالی نیک | بدون عنوان

محسن جمالی نیک (ت‌.‌ت‌. 1358) بدون عنوان

امضا شده, 1397 آکریلیک روی بوم 165 x 155 cm تماس با گالری

Cama Gallery | احمد رضا احمدی | بدون عنوان

احمد رضا احمدی (ت‌.‌ت‌. 1319) بدون عنوان

از مجموعه هزار اقاقیا در چشمان تو هیچ بود امضا شده, 1359 آبرنگ و جوهر رنگی روی مقوا 42 x 30 cm تماس با گالری

Cama Gallery | هومن درخشنده | لورازپام

هومن درخشنده (ت‌.‌ت‌. 1359) لورازپام

از مجموعه ونوس امضا شده, 1394 اکریلیک و رنگ و روغن روی بوم 100 x 130 x 5 cm تماس با گالری

Cama Gallery | رضا مافی | بدون عنوان

رضا مافی (ت‌.‌ت‌. 1322) بدون عنوان

امضا شده, 1350 کلاژ نوشته های چوبی و چند لایه روی تخته 31 x 21 cm تماس با گالری

Cama Gallery | جعفر پناهی | ۱۶

جعفر پناهی (ت‌.‌ت‌. 1339) ۱۶

از مجموعه خاک امضا شده, 1390 چاپ عکس روی کاغذ 100 x 67 cm تماس با گالری

Cama Gallery | نادر خدیری | CM

نادر خدیری (ت‌.‌ت‌. 1361) CM

از مجموعه سخنرانی پادشاه امضا شده, 1395 حکاکی روی سنگ 71.5 x 90 x 4 cm تماس با گالری