بدون عنوان


آثار دیگر قدرت‌الله عاقلی

گالری کاما | قدرت‌الله عاقلی | بدون عنوان

قدرت‌الله عاقلی (ت‌.‌ت‌.1347)

بدون عنوان , 1396

خارق‌العاده امضا شده, 1396 پتینه برنز 48 x 30 x 32 cm

گالری کاما | قدرت‌الله عاقلی | بدون عنوان

قدرت‌الله عاقلی (ت‌.‌ت‌.1347)

بدون عنوان , 1395

خارق‌العاده امضا شده, 1395 پتینه برنز 43 x 40 x 23 cm

قدرت‌الله عاقلی

بدون عنوان - 1396

از مجموعه خارق‌العاده پتینه برنز 47 x 48 x 28 cm CoA no. 1705031259347

تک نسخه و منحصر بفرد

موجود برای فروش

افزودن به سبد خرید

تماس با گالری