CAMA | عادل یونسی | آبراهام لینکلن

عادل یونسی (ت‌.‌ت‌. 1364)

آبراهام لینکلن

امضا شده, 1394 اکریلیک و رنگ و روغن روی بوم 190 x 190 x 2 cm

CAMA | عادل یونسی | بدون عنوان

عادل یونسی (ت‌.‌ت‌. 1364)

بدون عنوان

امضا شده, 1395 آکریلیک و رنگ و روغن روی بوم 260 x 171 x 4 cm

CAMA | علی ندایی | بدون عنوان

علی ندایی (ت‌.‌ت‌. 1336)

بدون عنوان

از لا‌به‌لای اسطوره امضا شده, 1394 اکریلیک روی بوم 200 x 200 x 2 cm

CAMA | بابک روشنی نژاد | به چپ چپ شماره ۳

بابک روشنی نژاد (ت‌.‌ت‌. 1356)

به چپ چپ شماره ۳

شخصیت امضا شده, 1392 رنگ و روغن روی بوم 200 x 180 cm

CAMA | بهمن محصص | بدون عنوان

بهمن محصص (ت‌.‌ت‌. 1310)

بدون عنوان

غول ها امضا شده, 1345 ترکیب مواد روی مقوا 60 x 78 cm

CAMA | ابراهیم فرجی | بدون عنوان

ابراهیم فرجی (ت‌.‌ت‌. 1319)

بدون عنوان

امضا شده, 1345 رنگ و روغن روی بوم 120 x 90 x 2 cm

CAMA | فاطمه دیواندری | رویا

فاطمه دیواندری (ت‌.‌ت‌. 1338)

رویا

امضا شده, 1396 اکریلیک روی بوم 60 x 80 x 2 cm

عباس کیارستمی

عباس کیارستمی (ت‌.‌ت‌. 1319)

بهمن محصص

بهمن محصص (ت‌.‌ت‌. 1310)

ابراهیم فرجی

ابراهیم فرجی (ت‌.‌ت‌. 1319)

حسین محجوبی

حسین محجوبی (ت‌.‌ت‌. 1309)

منوچهر یکتایی

منوچهر یکتایی (ت‌.‌ت‌. 1301)

منصور قندریز

منصور قندریز (ت‌.‌ت‌. 1314)

پرویز تناولی

پرویز تناولی (ت‌.‌ت‌. 1316)

سهراب سپهری

سهراب سپهری (ت‌.‌ت‌. 1307)

مجسمه‌هایی با مفاهیم فرازمانی روایت ستاره امین‌الهی از نمایشگاه آشیانه در عدم در گالری کاما

ستاره امین‌الهی گفت: در مجسمه‌های مجموعه "آشیانه در عدم" به دو موضوع گذر زمان و مفاهیم فرازمانی پرداختم.

مجسمه‌هایی با مفاهیم فرازمانی روایت ستاره امین‌الهی از نمایشگاه آشیانه در عدم در گالری کاما
با نمایش شش اثر حجم از ستاره امین الهی «آشیانه در عدم» رونمایی شد

نیمه ای از آثار نمایشگاه «آشیانه در عدم» تاثیر عبور زمان بر «زخم» را به شیوه ای انتزاعی تجسّم بخشیده و نیم دیگر با الهام از مصرعی از مولانا حالت ورای زمان بودن را در «عدم» جستجو می کند.

آشیانه در عدم به کاما آمد

آشیانه در عدم» عنوان دومین نمایشگاه انفرادی آثار حجم ستاره امین الهی معمار و مجسمه ساز است که از ۱۳ اردیبهشت در گالری کاما برپا می‌شود».

بازسازی اتاق ننه مکرمه در گالری کاما برگزار میشود

به گزارش تيتربرتر؛ نمایشگاه «مکرمه» با نمایش لوازم شخصی مکرمه و اولین و آخرین نقاشی این هنرمند خودآموخته در گالری کاما برپا می‌شود.

با نمایش شش اثر حجم از ستاره امین الهی «آشیانه در عدم» رونمایی شد

نیمه ای از آثار نمایشگاه «آشیانه در عدم» تاثیر عبور زمان بر «زخم» را به شیوه ای انتزاعی تجسّم بخشیده و نیم دیگر با الهام از مصرعی از مولانا حالت ورای زمان بودن را در «عدم» جستجو می کند.

آشیانه در عدم به کاما آمد

آشیانه در عدم» عنوان دومین نمایشگاه انفرادی آثار حجم ستاره امین الهی معمار و مجسمه ساز است که از ۱۳ اردیبهشت در گالری کاما برپا می‌شود».

بازسازی اتاق ننه مکرمه در گالری کاما برگزار میشود

به گزارش تيتربرتر؛ نمایشگاه «مکرمه» با نمایش لوازم شخصی مکرمه و اولین و آخرین نقاشی این هنرمند خودآموخته در گالری کاما برپا می‌شود.