دوران کودکی


آثار دیگر پژمان رحیمی زاده

گالری کاما | پژمان رحیمی زاده | مد

پژمان رحیمی زاده (ت‌.‌ت‌.1349)

مد

امضا شده ترکیب مواد روی کاغذ منتوال 70 x 50 cm

گالری کاما | پژمان رحیمی زاده | زنانگی

پژمان رحیمی زاده (ت‌.‌ت‌.1349)

زنانگی

امضا شده اکریلیک روی بوم 84 x 74 cm

گالری کاما | پژمان رحیمی زاده | چشمان او

پژمان رحیمی زاده (ت‌.‌ت‌.1349)

چشمان او

امضا شده ترکیب مواد روی کاغذ منتوال 36 x 58 cm

گالری کاما | پژمان رحیمی زاده | شفافیت زنان

پژمان رحیمی زاده (ت‌.‌ت‌.1349)

شفافیت زنان , 1394

امضا شده, 1394 اکریلیک روی بوم 90 x 70 cm

پژمان رحیمی زاده

دوران کودکی

اکریلیک روی بوم 84 x 74 cm امضا شده در پایین چپ CoA no. 1705041319214

تک نسخه و منحصر بفرد

موجود برای فروش

افزودن به سبد خرید

تماس با گالری