بدون عنوان


درباره اثر

در مینیاتور ایران، سطح مطرح است. بیشتر بخاطر مسایل ذهنی و تابش آفتاب که در آن دورنما آشکار نیست. هنر ایران، به آبستره کردن طبیعت پرداخته است. مینیاتور، طرح و رنگ کاشی و قالی گواه این رفتار است. در مینیاتور ایران چیزهایی می‌بینید که در طبیعت نیست مثل آسمان طلایی. این آسمان طلایی خلق مجدد است. بی‌نیاز است از مدل، چیزی بر آن افزودن است. اروپا سالها کوشید خود را از این قید ملازمت طبیعت آزاد کند. به من می‌گویند اسب سبز-که کشیده‌ای- در طبیعت نیست.

می‌گویم باید باشد، چون زیباست. من در آغاز فعالیتم به شیوه اروپایی‌ها کار می‌کردم. سال ۱۳۳۵ تصویری امپرسیونیستی کشیدم از آلبرسکی، که جایزه‌ای نصیب من کرد. اما این برایم قانع کننده نبود. رفتم پیشینه‌ی هنر ایران را مطالعه کردم. دیدم که در غالب آثار رنگ و خط در فضای منحنی شکل گرفته است. سرامیک دوره‌ی تیموری را مشاهده کردم. دوره به دوره آثار را مرورو کردم تا رسیدم  به هنر قاجار. در این مطالعات به تجربه‌های شگرفی برخوردم. در بعضی سرامیک‌ها، رنگ سبز زیر اعاب چون طلا و نقره می‌درخشید. این ویژگی مربوط می‌شد به نوع مواد سوختی که کوره‌ها را گرم می کرده است. در طول تاریخ تجربه‌های گرانبهایی در سرامیک داشته‌ایم. این اشیاء و نقوش باستانی، به زودی سطح نقاشی‌های مرا تسخیر کرد و تا به امروز مرا به این فضا وفادار نگه داشته است.


نظر کارشناس

«سبک نقاشي اويسي شعرگونه است و آن را در حدفاصل نقاشي و خط به صورت معلق نگه مي‌دارد. موضوع داشتنِ نقاشي براي اويسي هدف نهايي نيست، بلکه او با گام نهادن وراي موضوع به جست‌وجوي نوعي تداوم و ريتم مي‌پردازد که ايجاد آن تنها از طريق اشکال و قالب‌ها ميسر است.» اين بيان شعرگونه يا تغزلي يكي از ويژگي‌هاي هنر ايراني محسوب مي‌شود. گرچه تغزل و روياپردازي در هنر ادوار مختلف ايران هميشه با نوعي رمزپردازي نيز همراه بوده است. شايد هنرمند ايراني ناگفته‌هايش را در پس نقش‌مايه‌ها و نمادها پنهان كرده است. اما هنرمند معاصر ايراني، متأثر از آموخته‌هاي مدرنيستي، بيشتر به فرم و رنگ و صورتِ هنر گذشتة ايران توجه مي‌كند و در بسياري موارد معنا را به كناري مي‌نهد.

جولیو کارلو آرگان

هنرشناس ایتالیایی


آثار دیگر ناصر اویسی

گالری کاما | ناصر اویسی | بدون عنوان

ناصر اویسی (ت‌.‌ت‌.1313)

بدون عنوان

امضا شده اکریلیک روی کاغذ 30 x 40 cm

گالری کاما | ناصر اویسی | بدون عنوان

ناصر اویسی (ت‌.‌ت‌.1313)

بدون عنوان

امضا شده رنگ و روغن روی مقوا 55 x 36 cm

ناصر اویسی

بدون عنوان

اکریلیک روی بوم 50 x 70 cm امضا شده در پایین راست CoA no. 1705151109082

تک نسخه و منحصر بفرد

فروخته شده

افزودن به سبد خرید

تماس با گالری