آثار هنری

آثار هنری

×
Cama Gallery | المیرا شکر‌پور | هویت

المیرا شکر‌پور (ت‌.‌ت‌. 1355) هویت

امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 120 x 120 cm تماس با گالری

Cama Gallery | ابراهیم فرجی | بدون عنوان

ابراهیم فرجی (ت‌.‌ت‌. 1319) بدون عنوان

امضا شده, 1342 رنگ و روغن روی بوم 70 x 50 cm تماس با گالری

Cama Gallery | ترنگ دانشمند | جهان

ترنگ دانشمند (ت‌.‌ت‌. 1359) جهان

از مجموعه و اسب ، يادت هست؟ امضا شده, 1397 نقره (گوشواره) 23.04 (گرم) تماس با گالری

Cama Gallery | شهرو خردمند | بدون عنوان

شهرو خردمند (ت‌.‌ت‌. 1320) بدون عنوان

از مجموعه آب و ﺧﺎک امضا شده, 1395 ترکیب مواد روی بوم 69 x 69 x 2 cm تماس با گالری

Cama Gallery | مینا غفاری | بدون عنوان

مینا غفاری (ت‌.‌ت‌. 1365) بدون عنوان

از مجموعه دیوانه از قفس پرید امضا شده, 1395 اکریلیک روی مقوا 100 x 70 cm تماس با گالری

Cama Gallery | ابراهیم فرجی | بدون عنوان

ابراهیم فرجی (ت‌.‌ت‌. 1319) بدون عنوان

امضا شده, 1342 رنگ و روغن روی بوم 80 x 60 cm تماس با گالری

Cama Gallery | هادی شعبانی | بدون عنوان

هادی شعبانی (ت‌.‌ت‌. 1361) بدون عنوان

امضا شده, 1397 خودکار روی بوم 40 x 40 cm تماس با گالری

Cama Gallery | المیرا شکر‌پور | غم و اندوه

المیرا شکر‌پور (ت‌.‌ت‌. 1355) غم و اندوه

امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 120 x 150 cm تماس با گالری

Cama Gallery | بهزاد شیشه گران | گبه

بهزاد شیشه گران (ت‌.‌ت‌. 1331) گبه

امضا شده, 1394 اکریلیک روی بوم 140 x 140 cm تماس با گالری

Cama Gallery | شهرو خردمند | بدون عنوان

شهرو خردمند (ت‌.‌ت‌. 1320) بدون عنوان

از مجموعه آب و ﺧﺎک امضا شده, 1395 ترکیب مواد روی بوم 54 x 63 x 2 cm تماس با گالری

Cama Gallery | رضا افسری | بدون عنوان

رضا افسری (ت‌.‌ت‌. 1347) بدون عنوان

امضا شده اکریلیک روی بوم 130 x 150 cm تماس با گالری

Cama Gallery | صادق تبریزی | بدون عنوان

صادق تبریزی (ت‌.‌ت‌. 1317) بدون عنوان

امضا شده تركيب مواد روى بوم 55 x 45 cm تماس با گالری

Cama Gallery | سپیده اشرفی  | بدون عنوان

سپیده اشرفی (ت‌.‌ت‌. 1367) بدون عنوان

امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 100 x 120 x 4 cm تماس با گالری

Cama Gallery | المیرا شکر‌پور | طوفان

المیرا شکر‌پور (ت‌.‌ت‌. 1355) طوفان

امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 120 x 120 cm تماس با گالری

Cama Gallery | داریوش هوشمند | بدون عنوان

داریوش هوشمند (ت‌.‌ت‌. 1314) بدون عنوان

امضا شده, 1397 جوهر و الکل روی مقوای گلاسه 51 x 67 cm تماس با گالری

Cama Gallery | مردمان ساحل عاج | صورتک بته

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌. ۱۹ام) صورتک بته

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 37 x 20.5 x 12.5 cm تماس با گالری

Cama Gallery | کامران شیردل | ۲۳

کامران شیردل (ت‌.‌ت‌. 1318) ۲۳

از مجموعه اتود برای تنهایی امضا شده, 1339 چاپ عکس روی کاغذ 50 x 90 cm تماس با گالری

Cama Gallery | رضا بانگیز | بدون عنوان

رضا بانگیز (ت‌.‌ت‌. 1316) بدون عنوان

امضا شده, 1391 حکاکی و رنگ چاپ روی بوم 30 x 30 x 3 cm تماس با گالری