آثار هنری

آثار هنری

×
Cama Gallery | بی نام | بدون عنوان

بی نام (ت‌.‌ت‌. 1279) بدون عنوان

امضا شده, 1353 رنگ و روغن روی مقوا 60 x 80 cm تماس با گالری

Cama Gallery | مهدی حسینی | بدون عنوان

مهدی حسینی (ت‌.‌ت‌. 1322) بدون عنوان

امضا شده, 1386 اکلریلیک روی بوم 100 x 100 cm تماس با گالری

Cama Gallery | مردمان ساحل عاج | صورتک یوئوره

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌. 1300) صورتک یوئوره

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 40 x 15.5 x 11 cm تماس با گالری

Cama Gallery | رضا فلاح زاده | Generation

رضا فلاح زاده (ت‌.‌ت‌. 1330) Generation

امضا شده, 1396 ترکیب مواد روی بوم 120 x 100 cm تماس با گالری

Cama Gallery | ترنگ دانشمند | فانتزیا

ترنگ دانشمند (ت‌.‌ت‌. 1359) فانتزیا

از مجموعه و اسب ، يادت هست؟ امضا شده, 1397 نقره و سنگ یاقوت (گل سینه) 14.62 (گرم) تماس با گالری

Cama Gallery | حامد اصلانیان | روضه رضوان

حامد اصلانیان (ت‌.‌ت‌. 1362) روضه رضوان

امضا شده, 1385 اکریلیک روی بوم 80 x 120 x 2 cm تماس با گالری

Cama Gallery | احمد رضا احمدی | بدون عنوان

احمد رضا احمدی (ت‌.‌ت‌. 1319) بدون عنوان

از مجموعه هزار اقاقیا در چشمان تو هیچ بود امضا شده, 1395 آبرنگ و جوهر رنگی روی مقوا 42 x 30 cm تماس با گالری

Cama Gallery | سپیده اشرفی  | بدون عنوان

سپیده اشرفی (ت‌.‌ت‌. 1367) بدون عنوان

امضا شده, 2017 ترکیب مواد روی کلاژ 60 x 33 cm تماس با گالری

Cama Gallery | توران فرهت | بدون عنوان

توران فرهت (ت‌.‌ت‌. 1326) بدون عنوان

از مجموعه آنی امضا شده, 1396 رنگ روغن روی بوم 90 x 63 cm تماس با گالری

Cama Gallery | پروین جلالی | بدون عنوان

پروین جلالی (ت‌.‌ت‌. 1336) بدون عنوان

امضا شده, 1396 رنگ و روغن روی بوم 33 x 46 cm تماس با گالری

Cama Gallery | ابراهیم فرجی | بدون عنوان

ابراهیم فرجی (ت‌.‌ت‌. 1319) بدون عنوان

امضا شده, 1342 رنگ و روغن روی بوم 120 x 100 cm تماس با گالری

Cama Gallery | مرمر صالحی | بدون عنوان

مرمر صالحی (ت‌.‌ت‌. 1362) بدون عنوان

از مجموعه درخت در ایینه من امضا شده, 1398 آکریلیک روی بوم 130 x 100 cm تماس با گالری

Cama Gallery | شهلا همایونی | بدون عنوان

شهلا همایونی (ت‌.‌ت‌. 1336) بدون عنوان

امضا شده, 1396 آکریلیک روی بوم 100 x 310 cm تماس با گالری

Cama Gallery | غفاری | بدون عنوان

غفاری (ت‌.‌ت‌. 1329) بدون عنوان

امضا شده ترکیب مواد روی بوم 100 x 70 cm تماس با گالری

Cama Gallery | ویدا جیلانچی | ﮔﺬران

ویدا جیلانچی (ت‌.‌ت‌. 1365) ﮔﺬران

از مجموعه آراﻣﺶ ﻣﻌﺎﺻﺮ امضا شده, 1397 رﻧﮓ و روﻏﻦ روی ﺑﻮم 80 x 100 x 2 cm تماس با گالری

Cama Gallery | محمود کلاری | بدون عنوان

محمود کلاری (ت‌.‌ت‌. 1330) بدون عنوان

امضا شده, 1386 چاپ عکس روی کاغذ عکاسی 93.5 x 70 cm تماس با گالری

Cama Gallery | ابراهیم صنیع السلطنه | پرتره مظفرالدین قاجار

ابراهیم صنیع السلطنه (ت‌.‌ت‌. 1253) پرتره مظفرالدین قاجار

امضا شده, 1284 چاپ دستی روی کاغذ دو تیکه 120 x 80 x 0.5 cm تماس با گالری

Cama Gallery | مجید برزگر | آسمان

مجید برزگر (ت‌.‌ت‌. 1351) آسمان

امضا شده چاپ عکس روی کاغذ عکاسی 56 x 100 cm تماس با گالری

Cama Gallery | رضا فلاح زاده | Escape

رضا فلاح زاده (ت‌.‌ت‌. 1330) Escape

امضا شده, 1396 ترکیب مواد روی بوم 120 x 100 cm تماس با گالری