آثار هنری

آثار هنری

×
Cama Gallery | هادی شعبانی | بدون عنوان

هادی شعبانی (ت‌.‌ت‌. 1361) بدون عنوان

امضا شده, 1397 خودکار روی بوم 88 x 88 cm تماس با گالری

Cama Gallery | رضا افسری | بدون عنوان

رضا افسری (ت‌.‌ت‌. 1347) بدون عنوان

امضا شده, 1394 اکریلیک روی بوم 50 x 50 cm تماس با گالری

Cama Gallery | ترنگ دانشمند | آتش

ترنگ دانشمند (ت‌.‌ت‌. 1359) آتش

از مجموعه و اسب ، يادت هست؟ امضا شده, 1397 نقره (طلا کاری، گوشواره) 19 (گرم) تماس با گالری

Cama Gallery | منصور قندریز | بدون عنوان

منصور قندریز (ت‌.‌ت‌. 1314) بدون عنوان

امضا شده لیتوگرافی روی کاغذ 70 x 40 cm تماس با گالری

Cama Gallery | امیر فاضلیان | بدون عنوان

امیر فاضلیان (ت‌.‌ت‌. 1365) بدون عنوان

از مجموعه رژ امضا شده, 1395 اکرلیک روی بوم 150 x 200 x 5 cm تماس با گالری

Cama Gallery | فاطمه دیواندری | بدون عنوان

فاطمه دیواندری (ت‌.‌ت‌. 1338) بدون عنوان

امضا شده, 1396 اکریلیک روی بوم 100 x 50 x 2 cm تماس با گالری

Cama Gallery | هومن مهردانا | بدون عنوان

هومن مهردانا (ت‌.‌ت‌. 1359) بدون عنوان

از مجموعه بن بست امضا شده, 1398 رنگ روغن روی تخته 58 x 80 cm تماس با گالری

Cama Gallery | بهناز جلالی | بدون عنوان

بهناز جلالی (ت‌.‌ت‌. 1357) بدون عنوان

امضا شده, 1397 رنگ روغن روی بوم 150 x 100 x 4 cm تماس با گالری

Cama Gallery | محمد بزرگی | خون و غرور

محمد بزرگی (ت‌.‌ت‌. 1357) خون و غرور

امضا شده, 1396 ترکیب مواد روی بوم 145 x 205 cm تماس با گالری

Cama Gallery | ترنگ دانشمند | فانتزیا

ترنگ دانشمند (ت‌.‌ت‌. 1359) فانتزیا

از مجموعه و اسب ، يادت هست؟ امضا شده, 1397 نقره (طلا کاری، نیم دستبند) 10.72 (گرم) تماس با گالری

Cama Gallery | هومن مهردانا | بدون عنوان

هومن مهردانا (ت‌.‌ت‌. 1359) بدون عنوان

از مجموعه بن بست امضا شده, 1398 رنگ روغن روی بوم 30 x 50 cm تماس با گالری

Cama Gallery | ترنگ دانشمند | کابالو

ترنگ دانشمند (ت‌.‌ت‌. 1359) کابالو

از مجموعه و اسب ، يادت هست؟ امضا شده, 1397 نقره (گردنبند) 28.06 (گرم) تماس با گالری

Cama Gallery | مینا غفاری | بدون عنوان

مینا غفاری (ت‌.‌ت‌. 1365) بدون عنوان

از مجموعه دیوانه از قفس پرید امضا شده, 1395 اکریلیک روی مقوا 100 x 70 cm تماس با گالری

Cama Gallery | فاطمه دیواندری | بدون عنوان

فاطمه دیواندری (ت‌.‌ت‌. 1338) بدون عنوان

امضا شده, 1397 اکریلیک روی بوم 150 x 150 cm تماس با گالری

Cama Gallery | حامد اصلانیان | بدون عنوان

حامد اصلانیان (ت‌.‌ت‌. 1362) بدون عنوان

امضا شده, 1396 اکریلیک روی مقوا 50 x 70 x 2 cm تماس با گالری

Cama Gallery | پگاه لاری | بانوی شایسته

پگاه لاری (ت‌.‌ت‌. 1362) بانوی شایسته

امضا شده, 1391 اکریلیک و رنگ روغن روی بوم 150 x 120 x 2 cm تماس با گالری