مصطفی نوربخش

مصطفی نوربخش

 وی متولد اول فروردین سال ۱۳۴۷در شهرکرد است.

آغاز فعالیت هنری ١٣۶٨

مصطفی نوربخش هنرمندی است که رویکرد اصلی‌اش در نسبت با هنر، انعکاس فهم بی‌بدیل و شخصی‌اش از جهان بیرون است. او هیچ وقت در تکاپوی زیباسازی آثارش یا به تعبیر دیگر هنر دکراتیو نبوده و نیست. جان هنر را ستایش می‌کند. خوش آمد یا بد آمد دیگران، که در این دیگری مخاطب و گالری‌دار و... می‌گنجند، ابدا دغدغه‌ی او نبوده است. نوربخش می‌تواند نمونه‌ای از جسارت در خلق آثار هنری باشد. این جسارت در اجرا، انتخاب متریال و ایضا مفاهیم و فرم خودنمایی می‌کنند. گویی او در آثارش جنون را مدیریت می‌کند.
بی‌شک شناسنامه‌ی اصلی او و هر هنرمندی آثار ایشان است و بی‌شک تاریخ برای هنر قاضی اصلی است ولی برای کسب یک آشنایی ضمنی با سرگذشت وی ناچاریم به گذاره‌های دم‌دستی بسنده کنیم تا به وقتش آن جستجوگر اصلی در مواجهه با آثار او به قضاوت بنشیند.  به قول نیما یوشیج: غربال به دستان از پشت سر می‌آیند.

 فعالیت‌ها

 • بارقه هایی از دلبستگی به هنر (۱۳۶۶)
 • ورود به انجمن خوشنویسان (۱۳۶۸)
 • مدرک ممتاز خوشنویسی (۱۳۷۰)
 • مطالعه در آثار قدما و عصر حاضر و تاریخ هنر و برپایی ٣ نمایشگاه انفرادی خوشنویسی. (۱۳۷۰-۱۳۷۷)
 • دربدری, استیصال, سرخوردگی ومکافات های بسیار (۱۳۷۷-۱۳۸۰)
 • ابداع تکنیک پودری(toner) ,بر پایی۴ نمایشگاه انفرادی در باب گرایشهای نوین خط (۱۳۸۰-۱۳۸۹)
 • آغاز طراحی ودست یابی به روشی که بتوان روی فلز مس با کمترین امکانات برجسته کاری نمود (۱۳۹۰-۱۳۹۴)
 • بر پایی نمایشگاه خطوط برجسته روی مس (۱۳۹۵)
 • اجرای بیش از هزار موتیف خط و انجام ده ها کولاژ کوچک و بزرگ (۱۳۹۴-۱۳۹۶)

نمایشگاه‌ها

 • شهرکرد (۱۳۷۰-۱۳۷۷-۱۳۸۲-۱۳۸۴-۱۳۹۵)
 • اصفهان (۱۳۷۴-۱۳۷۷)
 • شیراز (۱۳۹۰)
 • تهران (۱۳۹۱)

عناوین

 •  رتبه اول کشور در بخش گرایش نوین خط در دومین جشنواره آثار و تو لید اتحوزه هنری - تهران ١٣٨٧
 • رتبه دوم کشور در بخش گرایش نوین خط در اولین دو سالانه بین المللی خوشنویسی ایران - قزوین ١٣٨٩ (لازم به ذکر است هییت داوران در رشته گرایشهای نو نفر اول معرفی نکردند) 

 

۱۳۵۷

مصطفی نوربخش (ت‌.‌ت‌. 1347) ۱۳۵۷

امضا شده, 1383 چاپ 32 x 22.5 cm

اخفش

مصطفی نوربخش (ت‌.‌ت‌. 1347) اخفش

امضا شده پودر 25 x 38.5 cm

شریان

مصطفی نوربخش (ت‌.‌ت‌. 1347) شریان

امضا شده, 1388 ترکیب مواد روی مقوا 50 x 70 cm

C1

مصطفی نوربخش (ت‌.‌ت‌. 1347) C1

امضا شده تركيب مواد 13.5 x 23.5 cm

C2

مصطفی نوربخش (ت‌.‌ت‌. 1347) C2

امضا شده, 1395 تركيب مواد 8.5 x 20 cm

C3

مصطفی نوربخش (ت‌.‌ت‌. 1347) C3

امضا شده, 1395 تركيب مواد 13.3 x 21.5 cm

C4

مصطفی نوربخش (ت‌.‌ت‌. 1347) C4

امضا شده, 1395 تركيب مواد 13.5 x 21.6 cm

C5

مصطفی نوربخش (ت‌.‌ت‌. 1347) C5

امضا شده, 1395 تركيب مواد 13.5 x 22 cm

C6

مصطفی نوربخش (ت‌.‌ت‌. 1347) C6

امضا شده, 1395 تركيب مواد 13.4 x 21.8 cm

اسیر

مصطفی نوربخش (ت‌.‌ت‌. 1347) اسیر

امضا شده, 1381 پودر 25 x 18.5 cm

شانس

مصطفی نوربخش (ت‌.‌ت‌. 1347) شانس

امضا شده, 1389 ترکیب مواد روی چوب 200 x 139 x 2 cm

دال

مصطفی نوربخش (ت‌.‌ت‌. 1347) دال

امضا شده, 1383 پودر 22 x 16.5 cm

صحرا

مصطفی نوربخش (ت‌.‌ت‌. 1347) صحرا

امضا شده, 1381 پودر 28 x 44 cm

غبار

مصطفی نوربخش (ت‌.‌ت‌. 1347) غبار

امضا شده, 1380 پودر 30 x 21 cm

ماهی‌ها

مصطفی نوربخش (ت‌.‌ت‌. 1347) ماهی‌ها

امضا شده, 1383 تركيب مواد 17 x 14 cm

خداوند

مصطفی نوربخش (ت‌.‌ت‌. 1347) خداوند

امضا شده, 1381 پودر 35 x 26 cm

هاله

مصطفی نوربخش (ت‌.‌ت‌. 1347) هاله

امضا شده, 1387 ترکیب مواد روی مقوا 70 x 50 cm

چشم بد

مصطفی نوربخش (ت‌.‌ت‌. 1347) چشم بد

امضا شده, 1381 پودر 33.5 x 20 cm

امید

مصطفی نوربخش (ت‌.‌ت‌. 1347) امید

امضا شده, 1393 تركيب مواد - برجستگی روی مس 198 x 126 cm

اسب‌ها

مصطفی نوربخش (ت‌.‌ت‌. 1347) اسب‌ها

امضا شده, 1381 پودر 23.5 x 43.5 cm

بازنده

مصطفی نوربخش (ت‌.‌ت‌. 1347) بازنده

امضا شده, 1386 پودر 100 x 70 x 3 cm

جادو

مصطفی نوربخش (ت‌.‌ت‌. 1347) جادو

امضا شده, 1395 کلاژ 40 x 121 cm

جادو

مصطفی نوربخش (ت‌.‌ت‌. 1347) جادو

امضا شده کلاژ 50 x 130 x 3 cm

مرد

مصطفی نوربخش (ت‌.‌ت‌. 1347) مرد

امضا شده, 1386 پودر 100 x 70 x 3 cm

نارسیوس

مصطفی نوربخش (ت‌.‌ت‌. 1347) نارسیوس

امضا شده, 1383 پودر 22 x 40 cm

پود

مصطفی نوربخش (ت‌.‌ت‌. 1347) پود

امضا شده, 1381 پودر 39 x 26 cm

 انعکاس

مصطفی نوربخش (ت‌.‌ت‌. 1347) انعکاس

امضا شده, 1389 ترکیب مواد روی چوب 190 x 130 x 2 cm

رقیب

مصطفی نوربخش (ت‌.‌ت‌. 1347) رقیب

امضا شده, 1381 پودر 34.5 x 21 cm

گناه

مصطفی نوربخش (ت‌.‌ت‌. 1347) گناه

امضا شده, 1382 تركيب مواد 70 x 50 cm

کشتارگاه

مصطفی نوربخش (ت‌.‌ت‌. 1347) کشتارگاه

امضا شده, 1381 پودر 19.5 x 39 cm

دود

مصطفی نوربخش (ت‌.‌ت‌. 1347) دود

امضا شده, 1387 پودر 70 x 100 x 3 cm

معبد

مصطفی نوربخش (ت‌.‌ت‌. 1347) معبد

امضا شده, 1394 تركيب مواد - برجستگی روی مس 180 x 288 cm

مثلث

مصطفی نوربخش (ت‌.‌ت‌. 1347) مثلث

امضا شده, 1378 تركيب مواد 7 x 29 cm

بدون عنوان

مصطفی نوربخش (ت‌.‌ت‌. 1347) بدون عنوان

امضا شده, 1389 ترکیب مواد روی مقوا لمینت روی چوب 100 x 70 x 2 cm

بدون عنوان

مصطفی نوربخش (ت‌.‌ت‌. 1347) بدون عنوان

امضا شده, 1389 ترکیب مواد روی مقوا 70 x 50 cm

بدون عنوان

مصطفی نوربخش (ت‌.‌ت‌. 1347) بدون عنوان

امضا شده, 1387 ترکیب مواد روی مقوا 50 x 70 cm

بدون عنوان

مصطفی نوربخش (ت‌.‌ت‌. 1347) بدون عنوان

امضا شده, 1390 ترکیب مواد روی مقوا 70 x 50 cm

بدون عنوان

مصطفی نوربخش (ت‌.‌ت‌. 1347) بدون عنوان

امضا شده, 1390 ترکیب مواد روی مقوا 70 x 50 cm

بدون عنوان

مصطفی نوربخش (ت‌.‌ت‌. 1347) بدون عنوان

امضا شده, 1387 ترکیب مواد روی مقوا لمینت روی چوب 100 x 70 x 2 cm

بدون عنوان

مصطفی نوربخش (ت‌.‌ت‌. 1347) بدون عنوان

امضا شده, 1387 ترکیب مواد روی مقوا 70 x 50 cm

کهنه‌ سرباز

مصطفی نوربخش (ت‌.‌ت‌. 1347) کهنه‌ سرباز

امضا شده, 1385 پودر 70 x 50 x 3 cm

امواج

مصطفی نوربخش (ت‌.‌ت‌. 1347) امواج

امضا شده, 1380 پودر 23.5 x 43.5 cm

برنده

مصطفی نوربخش (ت‌.‌ت‌. 1347) برنده

امضا شده, 1387 ترکیب مواد روی مقوا 70 x 50 cm

زن

مصطفی نوربخش (ت‌.‌ت‌. 1347) زن

امضا شده, 1386 پودر 100 x 70 x 3 cm

بدون عنوان

مصطفی نوربخش (ت‌.‌ت‌. 1347) بدون عنوان

شعر امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی مقوا 200 x 70 cm

بدون عنوان

مصطفی نوربخش (ت‌.‌ت‌. 1347) بدون عنوان

شعر امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی مقوا 200 x 70 cm

بدون عنوان

مصطفی نوربخش (ت‌.‌ت‌. 1347) بدون عنوان

شعر امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی مقوا 200 x 70 cm

بدون عنوان

مصطفی نوربخش (ت‌.‌ت‌. 1347) بدون عنوان

شعر امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی مقوا 200 x 70 cm

بدون عنوان

مصطفی نوربخش (ت‌.‌ت‌. 1347) بدون عنوان

شعر امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی مقوا 200 x 70 cm

بدون عنوان

مصطفی نوربخش (ت‌.‌ت‌. 1347) بدون عنوان

شعر امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی مقوا 200 x 70 cm

بدون عنوان

مصطفی نوربخش (ت‌.‌ت‌. 1347) بدون عنوان

شعر امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی چوب 200 x 350 cm

بدون عنوان

مصطفی نوربخش (ت‌.‌ت‌. 1347) بدون عنوان

شعر امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی مقوا 200 x 70 cm

بدون عنوان

مصطفی نوربخش (ت‌.‌ت‌. 1347) بدون عنوان

شعر امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی مقوا 200 x 70 cm

بدون عنوان

مصطفی نوربخش (ت‌.‌ت‌. 1347) بدون عنوان

شعر امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی مقوا 200 x 70 cm

بدون عنوان

مصطفی نوربخش (ت‌.‌ت‌. 1347) بدون عنوان

شعر امضا شده, 1396 ترکیب مواد روی بوم 260 x 130 cm

از تونر تا معجزه

گالری تهران

از تونر تا معجزه

نمایشگاه انفرادی, 13 بهمن - 24 بهمن

SENSATION

گالری لندن

SENSATION

نمایشگاه گروهی, 16 فروردین - 30 خرداد

پارادوکس

گالری تهران

پارادوکس

نمایشگاه انفرادی, 24 خرداد - 29 خرداد

کاما چین

گالری باروک

کاما چین

نمایشگاه گروهی, 10 آبان - 14 آبان

پارادوکس در گالری کاما

پارادوکس در گالری کاما

نمایشگاهی از تابلوخط های به شیوه بافت گذاری با روان نویس مصطفی نوربخش هنرمند خطاط و نقاش با عنوان "پارادوکس" در گالری کاما برپا می شود.

19 تیر, 1398


مصطفی نوربخش عنوان کرد پاردوکس نمایش آثاری به شیوه بافت گذاری با روان نویس

مصطفی نوربخش عنوان کرد پاردوکس نمایش آثاری به شیوه بافت گذاری با روان نویس

یک هنرمند نقاش گفت: در نمایشگاه «پارادوکس» تلاش شده با دخالت دادنِ تأکید و تشدیدِ دیگر کیفیت های بصری مثل تکرار، عامل تضادِ اندازه و پارادویِ شفافیت وماتی، پتانسیل دیگری ازخطاطی نشان داده شود.

23 خرداد, 1398


برپایی نمایشگاه پارادوکس در کاما گالری

برپایی نمایشگاه پارادوکس در کاما گالری

نمایشگاهی از تابلوخط‌های به شیوه بافت‌گذاری با روان‌نویس مصطفی نوربخش هنرمند خطاط و نقاش با عنوان «پارادوکس» جمعه ۲۴ خرداد در گالری کاما برپا می‌شود.

23 خرداد, 1398


گالری کاما میزبان آثار مصطفی نوربخش

گالری کاما میزبان آثار مصطفی نوربخش

پارادوکس با نمایش آثاری از مصطفی نوربخش از ۲۴ تا ۲۹ خرداد در گالری کاما کار خود را آغاز می کند .

23 خرداد, 1398


پارادوکس مصطفی نوربخش در کاما به نمایش در می آید

پارادوکس مصطفی نوربخش در کاما به نمایش در می آید

مصطفی نوربخش هنرمند خطاط و نقاش متولد 1347 در شهرکرد است؛ این هنرمند دارای درجه ممتاز از انجمن خوشنویسان ایران است.

23 خرداد, 1398


پارادوکس به کاما آمد

پارادوکس به کاما آمد

نمایشگاهی از تابلوخط‌هایی به شیوه بافت گذاری با روان‌نویس مصطفی نوربخش هنرمند خطاط و نقاش با عنوان «پارادوکس» در گالری کاما برپا می‌شود.

23 خرداد, 1398


برپایی نمایشگاه پارادوکس در گالری کاما

برپایی نمایشگاه پارادوکس در گالری کاما

نمایشگاهی از تابلوخط‌های به شیوه بافت‌گذاری با روان‌نویس مصطفی نوربخش هنرمند خطاط و نقاش با عنوان «پارادوکس» جمعه ۲۴ خرداد در گالری کاما برپا می‌شود.

23 خرداد, 1398


برپایی نمایشگاه پارادوکس در کاما

برپایی نمایشگاه پارادوکس در کاما

نمایشگاهی از تابلوخط‌های به شیوه بافت‌گذاری با روان‌نویس مصطفی نوربخش هنرمند خطاط و نقاش با عنوان «پارادوکس» جمعه ۲۴ خرداد در گالری کاما برپا می‌شود.

23 خرداد, 1398